Design v linkách

Zjednodušuji vybraný design do linek hledáním zkratek mezi objektem a jeho vyjádřením myšlenky divákovi.

Výstupem mohou být loga, ikony, symboly, náměty pro tetování, popřípadě jednoduché animace.

námět

Minimalismus je nadčasový a bude mít své místo v designu vždy. Lineárními prvky a tvary vytvářím uklidňující zážitek, který umožňuje uživatelům rychle pochopit obsah dané grafiky.

detail

Velkou pozornost věnuji detailům, jako je zarovnání prvků, organizovaný a vyvážený design, tak aby celá kompozice působila harmonicky.

princip

Navrhuji jednoduchou a srozumitelnou grafiku bez designových balastů, jako jsou vržené stíny, textury, různorodá písma, aj. Zaměřuji se na černobílé, nebo barevné palety, založené na neutrálním barevném schématu.

obsah

Zaměřuji se pouze na takové množství obsahu, kolik je nezbytně nutné a které uživateli dávají klíčovou zprávu.